Christoffel Plantijn in Cyberspace

museumgebouw Plantin-Moretus

Voorgevel van het Museum Plantin-Moretus op de Vrijdagmarkt te Antwerpen met boven de toegangspoort het wapenschild met passer en devies (eigen foto)

Tijdreis: Anno 2009

Het stond er dus nog; daar aan de Vrijdagmarkt; het gebouw met zijn woning en zijn werkplaatsen. Het had, tot zijn grote verwondering, de tijd getrotseerd en oorlogen en revoluties doorstaan. Het eerste wat Christoffel Plantijn wilde doen, was zijn drukkerij-uitgeverij De Gulden Passer opnieuw opstarten, maar dat kon niet. Hij was geen eigenaar meer van de Officiana Plantiniana. Het gebouw, de grond en de complete inboedel was verkocht aan de Stad Antwerpen. Die had er met de steun van een of andere internationale organisatie een museum van gemaakt. Het stond nu bekend als het .

Hij was naar het stadsbestuur gegaan en had er de burgemeester gesproken om de verkoopakte ongedaan te laten maken, maar de achtenswaardige man had weinig geloof gehecht aan zijn verhaal dat hij, Christoffel Plantijn, teruggekeerd was uit het verleden door een breuk in het tijdruimtecontinuüm. Hij had hem voor gek verklaard en zou hem in een instelling hebben laten plaatsen als hij niet zo veel had geweten over het reilen en zeilen van het Plantijnse Huis in de zestiende eeuw. Hij kon wel een job krijgen als gids in het museum. Zo kwam het dat hij op weekdagen en zondagen rondleidingen gaf aan toeristen in het kostuum waarin hij was gearriveerd.